Home

Politika kolačića preduzeća Ideal Standard

1. O politici kolačića

1.1 Politika kolačića uređuje upotrebu kolačića i dodataka za društvene medije (plugins) na veb-stranicama Ideal Standarda www.idealstandard.com i njihovih povezanih preduzeća (dalje u tekstu: veb-stranica).

1.2 Kolačići su male datoteke sačuvane na vašem uređaju, koje sadrže izvesne informacije i ponekad lične podatke. Dodaci za društvene medije su manji delovi programa, koje razvijaju i dodaju pružaoci usluga društvenih medija čime integrišu društveni medij prilikom ugradnje na veb-stranicu.

1.3 Ukoliko želite da pronađete opšte informacije o obradi Vaših ličnih podataka osim onih koji su obrađeni preko kolačića i programskih dodataka za društvene medije, uključujući i one koji se odnose na vaše komunikacije s nama putem elektronske pošte, telefona, faksa i društvenih medija ili bilo koju narudžbu ili kupovinu, molimo Vas pogledajte našu Politiku o zaštiti privatnosti.

1.4 Nastavak upotrebe ovih veb-stranica nakon što ste se informisali o upotrebi kolačića podrazumeva vašu potvrdu da ste pročitali i prihvatili Politiku kolačića.

2. Opšte informacije

2.1 Vaše lične podatke obrađuje preduzeće Ideal Standard International NV, sa sedištem u Belgiji, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 2, upisano u trgovački registar pod brojem 0891.422.179, i povezana preduzeća Ideal Standard Grupe (dalje u tekstu: mi, nas, naš, Ideal Standard). Za kontakt sa nama možete se koristiti adresu: compliance@idealstandard.com.

2.2 Napomena o zakonskim odredbama i propisima u ovoj Politici o kolačićima podrazumeva svaku izmenu, zamenu ili ukidanje tih odredbi i propisa, uključujući i s tim povezane izvršne odluke.

2.3 Zadržavamo pravo povremeno izmeniti, dopuniti ili uneti amandmane u našu Politiku o kolačićima, po vlastitom nahođenju. Obaveštenja o takvim izmenama, dopunama ili amandmanima biće postavljene na našoj veb-stranici. Korišćenjem veb-stranice automatski i u svakom trenutku prihvatate našu Politiku o zaštiti privatnosti.

3. Kolačići (cookies)

3.1 Želite li da izbegnete čuvanje kolačića, moraćete da podesite postavke vašeg pretraživača. Uputstva o tome kako se to radi, možete pogledati ovde:
• Internet Explorer: support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies;
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647;
• Safari: support.apple.com/kb/ph21411.
Međutim, isključivanje kolačića prilikom posete naše veb-stranice može se dogoditi da neke od funkcionalnosti na veb-stranici prestanu da rade kako je predviđeno.

3.2 Kada posetite našu veb-stranicu, mi sačuvamo izvesni broj kolačića. Većina podataka koji se odnose na te kolačiće, njihovo čuvanje i upotrebu, omogućiće Vašu identifikaciju; mi ih koristimo kako bismo saznali kako Vi i ostali posetioci koristite našu veb-stranicu, a to činimo prikupljanjem statističkih podataka i podataka o korišćenju, zahvaljujući čemu možemo poboljšati Vaše pregledanje naše veb-stranice.

3.3 Upoznati smo s korišćenjem sljedećih kolačića na ovoj veb-stranici:
Ime Kolačići Google analitika, uključujući:
• “_gat”
• “_ga”,
• “_gid”,
Tip Analitički i statistički
Namena Mi koristimo kolačiće Gugl (Google) analitike da bismo odredili kako Vi i ostali posetioci koristite našu veb-stranicu. Zahvaljujući tom uvidu možemo da prikupimo izveštaje i poboljšamo našu veb-stranicu i naše usluge. Ti kolačići prikupljaju anonimne informacije, uključujući broj posetilaca na veb-stranicama, odakle ti posetioci posećuju te stranice i koje stranice su posetili
Za detaljnije informacije o tim kolačićima Google analitike, pogledajte: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Period čuvanja- “_ga”: 2 godine; - “_gid”: 1 dan.

Ime “PHPSESSID”
Tip
Namena
Period čuvanja

Ime “cookieconsent_dismissed”
Tip
Namena
Period čuvanja

3.4 Imate pravo da povučete svoju saglasnost o upotrebi kolačića u bilo kom trenutku. Da biste ostvarili to pravo, dovoljno je obrisati kolačiće sačuvane na Vašem uređaju. U tu svrhu, molimo vas pogledajte odgovarajuća uputstva proizvođača Vašeg pretraživača, kao što je gore navedeno.

4. U koje svrhe koristimo lične podatke i pravna osnova za te svrhe

Svrhe
Vaše lične podatke obrađujemo u svrhe statističkih analiza, koje koristimo za poboljšanje naših veb-stranica, reklame, naše proizvode i usluge ili za razvoj novih proizvoda i usluga.
Pravne osnove Ta aktivnost obrade podataka zasniva se na saglasnosti.

Svrhe
Vaše lične podatke možemo obrađivati i u cilju očuvanja naših zakonom zaštićenih interesa, interesa naših povezanih preduzeća i partnera ili interesa treće osobe, i to u slučaju da se Vaša registracija na našim veb-stranicama ili upotreba naših veb-stranica može smatrati: (a) kršenjem odredbi ove Politike o kolačićima ili prava intelektualne svojine ili bilo kog drugog prava treće osobe, (b) pretnjom po bezbednost ili integritet bilo koje veb-stranice ili po našu bezbednost ili integritet, ili po bezbednost ili integritet osnovnih sistema bilo kog povezanog preduzeća ili izvođača radova putem virusa, trojanskog konja, spajvera, malvera ili bilo kog drugog zlonamernog koda, ili (v) da na bilo koji način raspiruje mržnju, bude nepristojan, sadrži rasističke klevete, bude pakosna, škodljiva ili se na bilo koji drugi način bude neumesna ili protivna zakonu.
Pravne osnove Ta aktivnost obrade podataka zasniva se na zakonom zaštićenim interesima.

Svrhe
Vaše podatke obrađujemo u skladu sa zakonskim obavezama ili bilo kojim razumnim zahtevima nadležnih organa vlasti ili njihovih predstavnika, sudskih vlasti, vladinih agencija ili tela, uključujući nadležna tela za zaštitu privatnosti.

Vaše lične podatke možemo, na vlastitu inicijativu, preneti policiji ili sudskim vlastima da posluže kao dokaz u slučaju opravdane sumnje da ste izvršili zakonom zabranjeno ili krivično delo putem Vašeg registrovanja na veb-stranicama ili upotrebom veb-stranica, kanala društvenih medija ili naših drugih sredstava komunikacije.
Pravne osnove Ova aktivnost obrade podataka neophodna je u cilju poštovanja zakonskih obaveza kojih se moramo pridržavati.

5. Kome se šalju Vaši lični podaci

5.1 Naše veb-stranice i obradu Vaših ličnih podataka u naše ime vrši treća strana. Ta treća strana ima pravo da u naše ime obrađuje samo one Vaše lične podatke za koje postoji Vaša izričita pisana saglasnost.

5.2 Mi garantujemo da treće strane koje vrše obradu podataka u naše ime to čine s dužnom pažnjom i u obavezi su zagarantovati bezbednost i integritet Vaših ličnih podataka.

5.3 Vaše lične podatke možemo podeliti i s drugim pravnim osobama unutar Ideal Standard Grupe. Međutim, učinićemo sve što je neophodno da sva pravna lica koja su deo Ideal Standard Grupe Vaše lične podatke obrađuju s dužnom pažnjom i u skladu s odredbama politike kolačića.

5.4 Lični podaci koje šaljemo drugim stranama ostaju anonimni, osim kada su u pitanju strane navedene u članu 5.1 i 5.2 ili ukoliko za to postoji vaša izričita saglasnost. Međutim, može se dogoditi da anonimne podatke prosledimo drugim organizacijama koje ih mogu upotrebiti za poboljšanje proizvoda i usluga kao i za prilagođavanje označavanja, prikazivanja i prodaje te robe i tih usluga.

6. Mesto i prenošenje

6.1 Vaše lične podatke obrađujemo unutar Evropskog ekonomskog prostora (EEP). Međutim, u cilju obrade Vaših ličnih podataka u smislu člana 4, postoji mogućnost da Vaše lične podatke prenesemo drugim pravnim licima koja pripadaju Ideal Standardu ili trećim stranama izvan EEP-a, koje obrađuju Vaše lične podatke u naše ime. Svako pravno lice izvan EEP-a, koje obrađuje Vaše lične podatke obavezno je primeniti odgovarajuće mere zaštite pri obradi Vaših ličnih podataka. Takve mere zaštite zavise od sledećeg:

• Države primaoca podataka u kojoj postoje zakonske odredbe koje se mogu izjednačiti sa zaštitom unutar EEP-a; ili
• Sporazuma koji je to pravno lice postiglo s Vama, poput sporazuma koji se zasnivaju na standardnim ugovornim klauzulama Evropske komisije.

6.2 Anonimne i/ili objedinjene podatke možemo preneti organizacijama izvan EEP-a. U tom slučaju ćemo proveriti da li su primenjene sve zaštitne mere u cilju zagarantovane bezbednosti i integriteta Vaših podataka i svih Vaših eventualnih prava koja se odnose na Vaše lične podatke iz primenljivih zakona.

7. Garancija kvaliteta

7.1 Mi činimo sve što je moguće u cilju obrade samo ličnih podataka neophodnih za postizanje svrhe opisane u članu 4 ove politike kolačića.

7.2 Vaši se lični podaci obrađuju samo onoliko dugo koliko je to neophodno za postizanje svrhe opisane u članu 4 ove politike kolačića ili dok ne povučete svoju saglasnost za njihovu obradu. Napominjemo da posledica povlačenja saglasnosti može značiti da više nemate pristup celim ili delu veb-stranica. Ukoliko nam Vaši lični podaci nisu više neophodni za postizanje svrhe opisane u članu 4, mi ćemo s njih ukloniti identifikacione elemente, osim u sledećim slučajevima:
• Ukoliko postoji važniji interes čuvanja Vaših identifikovanih ličnih podataka za nas ili za bilo koju treću stranu;
• Ukoliko postoji zakonom propisana obaveza ili sudski ili upravni nalog koji onemogućava uklanjanje identifikujućih elemenata.

7.3 Razumećete da je ključni aspekt naših marketinških ponuda upravo priprema marketinških materijala koji su relevantni za Vas. To postižemo prilagođavanjem Vašeg jedinstvenog profila vodeći se relevantnim karakteristikama kao što je navedeno u članu 3 - politike zaštite privatnosti, a zatim taj profil koristimo da Vam šaljemo saopštenja, reklame, ponude, informativne biltene i ostala oglašavanja o proizvodima i uslugama koje Vas mogu zanimati.

7.4 Preduzećemo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mere da Vaše lične podatke zaštitimo od neovlašćenog pristupa, krađe ili slučajnog gubitka, neovlašćenog narušavanja ili uništenja. Naše osoblje ili treće strane koje obrađuju Vaše podatke imaće pristup samo onim podacima za koje su ovlašćeni, što podleže strogoj obavezi poverljivosti. Međutim, razumećete da težimo bezbednosti i u tu svrhu činimo sve što je u našoj moći, ali da je nikada ne možemo u potpunosti zagarantovati.

7.5 Ukoliko ste registrovali za primanje saopštenja, reklama, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja putem elektronske pošte ili preko drugih komunikacijskih kanala, možete prilagoditi svoje postavke za primanje takvih saopštenja, reklama, ponuda, informativnih biltena i ostalih oglašavanja klikom na link o istupanju (opt-out).

8. Vaša prava

Pravo na pristup Vašim podacima
8.1 Imate pravo da zatražite pristup Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Međutim, mi zadržavamo pravo da naplatimo administrativnu naknadu za višestruke naknadne zahteve za pristup ukoliko su isti vrlo očigledno podneseni u cilju ometanja ili nanošenja štete našem poslovanju. U svakom zahtevu potrebno je tačno navesti vrstu obrade nad kojom želite ostvariti svoje pravo pristupa kao i kategoriju podataka kojima želite pristupiti.

Pravo na izmene Vaših podataka
8.2 Imate pravo da zatražite besplatnu ispravku bilo kog Vašeg netačnog ličnog podatka. U slučaju podnesenog zahteva za ispravku, morate priložiti dokaz o neispravnosti podatka čiju ispravku zahtevate.

Pravo na povlačenje saglasnosti
8.3 Imate pravo da povučete svoju ranije datu saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju se primenjuju odredbe člana 7.2.

Pravo na brisanje Vaših podataka
8.4 Imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka ukoliko nisu više neophodni u smislu odredbi člana 4 ili ukoliko povučete svoju saglasnost za njihovu obradu. Međutim, ne smete zaboraviti da ćemo svaki za takav zahtev za brisanje proveriti sledeće:
• Postojanje prevladavajućih interesa bilo našeg preduzeća ili neke treće strane;
• Postojanje zakonom propisane obaveze ili sudskog ili upravnog naloga koji mogu biti u suprotnosti s takvim brisanjem.
• Utvrđivanje, ostvarenje ili odbranu zakonskog/pravnog postupka.

Umesto brisanja, možete zatražiti da ograničimo obradu Vaših ličnih podataka ukoliko i kada (a) osporavate tačnost tih podataka, (b) obrada nije zakonita ili (v) podaci nisu više potrebni za ostvarenje svrha opisanih u članu 4, ali morate se braniti u sudskom postupku.

Pravo osporavanja obrade Vaših podataka
8.5 Imate pravo da osporite obradu Vaših ličnih podataka ako možete da dokažete da postoje ozbiljni i opravdani razlozi koji se mogu dovesti u vezu sa specifičnim okolnostima koje garantuju takvo osporavanje. Međutim, ukoliko se nameravana obrada može okvalifikovati kao direktni marketing, takvu obradu možete osporiti bez ikakvih troškova ili pravdanja.

Pravo na kopiju Vaših podataka
8.6 Imate pravo da dobijete podatke koje ste nam dostavili u strukturisanom i uobičajenom obliku te u obliku koji je čitak za računare.

Gde možete ostvariti svoja prava
8.7 Ukoliko želite podneti zahtev za ostvarivanje jednog ili više svojih, gore navedenih prava, možete poslati elektronsku poruku na adresu: compliance@idealstandard.com ili putem obrasca za kontaktiranje na ovim veb-stranicama, ukoliko takav obrazac postoji. U tom zahtevu potrebno je jasno navesti koje pravo želite da ostvarite kao i razloge, ukoliko je to potrebno. Zahtev morate da potpišete i da na njemu navedete datum, priložite digitalnu, skeniranu kopiju vaše važeće lične karte kojom dokazujete svoj identitet. U slučaju da koristite obrazac za kontaktiranje, molimo Vas da pošaljete potpisanu potvrdu i dokaz o identitetu.

Mi ćemo vas obavestiti o prijemu vašeg zahteva u najkraćem roku. Ukoliko se zahtev pokaže valjanim, odgovorićemo Vam u razumnom roku, a najkasnije u roku od trideset (30) dana nakon prijema Vašeg zahteva.

Gde možete podneti pritužbe
8.8 U slučaju reklamacija ili pritužbi o obradi Vaših ličnih podataka kod nas, slobodno nam se možete obratiti na adresu: compliance@idealstandard.com. Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, možete podneti tužbu kod vlasti nadležnih za zaštitu ličnih podataka.

* * * *

9. Pitanja koja se odnose na pravila o privatnosti

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovim pravilima ili želite da ažurirate ili uklonite Vaše podatke o ličnosti iz naše baze podataka, molimo da nas o tome obavestite koristeći link Kontaktirajte nas na našem sajtu.
Hvala što posećujete internet sajt Ideal Standard.